وبینار تکنولوژی های نوین رسانه

وبینار تکنولوژی‌های نوین رسانه در راستای رویکردهای نوین به حوزه رسانه و با محوریت “تکنولوژی” در تاریخ  ۲۶ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ با شرکت اساتید مطرح ایرانی برگزار شد. موضوعات این وبینار شامل: تکنولوژی‌های همگرا (NBICS)، انقلاب هوش مصنوعی در رسانه‌های اجتماعی، فلسفه اخلاق اشیاء: (فلسفه تکنولوژی)، تقابل سینمای دیجیتال و سنت‌های سینمایی و مطالعه‌ای بر بومی‌کردن رسانه‌ها  بود. سخنرانان این رویداد: دکتر علی اکبر موسوی موحدی، دکتر علیرضا وفایی صدر، دکتر حسین کاجی، دکتر مهدی رحیمیان، دکتر اصغر فهیمی فر.

انقلاب هوش مصنوعی در رسانه ها

دکتر علیرضا وفایی صدر

اخلاق اشیاء: طرح فکری پیتر وربیک

دکتر حسین کاجی

مطالعه ای بر بومی کردن رسانه ها

دکتر اصغر فهیمی فر

سنت های سینمایی در عصر دیجیتال

دکتر مهدی رحیمیان