تماس با ما

از طریق شبکه های اجتماعی که در انتهای سایت است، با ما در ارتباط باشید.

پست الکترونیک

mediascience@sharif.ir

mediascience.sharif@gmail.com

تماس با ما

۰۹۳۶۱۰۸۴۵۷۱ 

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، گروه فلسفه علم.

کد پستی

۱۴۵۸۸ _ ۸۹۶۹۴