کنفرانس هوش مصنوعی
با تأکید بر Chat GPT

معرفی سخنرانان

برای مشاهده صفحه اختصاصی سخنرانان روی عکسها کلیک کنید

دکترای فلسفه، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و استاد مدعو دانشگاه ایندیانای آمریکا، بنیانگذار رشته فلسفه رسانه در ایران، استاد نمونه دانشگاه صنعتی شریف، و پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی شریف.

فارغ التحصیل سه مقطع مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

فارغ التحصیل لیسانس و ارشد مهندسی صنایع و دکترای مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران است. وی مدیر عامل شرکت مدیریت ثروت زنجیره اعتماد سامان، ایده گزین برهان و توسعه کارآفرینی بهمن است. زمینه تخصص فعالیت و تدریس وی بلاکچین و هوش مصنوعی است.

فارغ التحصیل رشته های زیست شناسی، و فلسفه علم دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات. اخلاق پژوه و مدرسه فلسفه است که عمده فعالیت و تدریس وی معطوف به مطالعات تکامل داروینی و اخلاق تکاملی است.

فارغ التحصیل کارشناسی و ارشد زیست شناسی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه آریزونا در رشته باستان شناسی پارینه سنگی و انسان شناسی پیش از تاریخ با تمرکز بر انسان نئاندرتال، دو پسا دکترا در دانشگاه های آلبرتای کانادا و آکسفورد انگلستان. وی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است.