چکیده سخنرانی ها

اولین مدرسه بین المللی علوم نوین رسانه از سوی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و با حضور اساتید ایرانی و خارجی به مدت دو روز، به صورت مجازی برگزار شد. این مدرسه در ۴ محور: علوم شناختی رسانه‌ها، تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ها، آینده رسانه‌ها و مطالعات فرهنگی رسانه‌ها طراحی شد که به بررسی ابعاد مختلف رسانه از منظر رویکردهای نوین این حوزه ‌پرداخت.

در روز نخست این مراسم دکتر سید حسن حسینی، مدیر رویداد و عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف در سخنانی در افتتاحیه این مراسم بر شناخت ویژگی‌های رسانه‌های نوین تأکید کرد و گفت: از جمله این ویژگی‌ها امکان زیست‌جهان شبکه‌ای، امکانات نامحدود و بی حد و مرز، تلفیق فرم‌های ارتباطی، تغییر مفهوم زمان و مکان، مرکز‌زدایی و شکستن انحصار رسانه‌ای، شتاب بسیار و اطلاعات سطحی، دسترس‌پذیری و گستره وسیع، هویت چند‌گانه کاربران، گردش آزاد اطلاعات، مصرف‌گرایی و مغز منفصل از انسان است. دکتر حسینی در ادامه به اهمیت «علوم نوین رسانه» اشاره کرد و گفت: علوم نوین رسانه از سویی نیازمند فهم رسانه و از سویی دیگر نیازمند آشنایی با علوم تجربی است و عمر این حوزه نوپا در دنیا، به ده سال نمی‌رسد. وی افزود که هدف ما از برگزاری این دوره‌ها در دانشگاه صنعتی شریف، آشنایی مخاطبان رسانه با موضوعات و پژوهش‌های نوین این حوزه است و ما برنامه‌ای ۵ ساله بدین منظور طراحی کرده‌ایم.

از دیگر سخنرانان این مراسم، دکتر ابراهیم آزادگان رئیس گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف بود که موضوع «رسانه‌ها و ایده‌ال خوب‌بودن» را مورد ارزیابی قرار داد. در محور اول این مدرسه (تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ها) دکتر علیرضا وفایی صدر به بررسی تأثیر اینترنت اشیاء بر رسانه و چالش‌های آن سخن گفت و دکتر غلامرضا جعفری به تبیین ماهیت بات‌های شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن بر انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداخت. محور دوم (آینده رسانه‌ها) با سخنرانی دکتر حامد وحدتی نسب درباره سایبورگ‌ها و آینده انسان هوشمند، ادامه یافت و روز اول با سخنرانی دکتر مریم حق شناس پیرامون ماهیت اینترنت ماهواره‌ای و  فیلترینگ در ایران به پایان رسید. روز دوم این مدرسه در محور سوم (علوم شناختی رسانه‌ها) با سخنرانی آقای کاوه یزدی فرد با موضوع مدیریت سازمانی از منظر علوم شناختی آغاز شد. سپس دکتر آناهیتا خرمی از دریچه نوروساینس به بررسی مکانیسم عصبی لایک در رسانه‌های اجتماعی و تأثیر آن بر کاربران پرداخت و ابعاد عصب‌شناختی این مخاطرات را یادآور شدند. بخش پایانی این مدرسه (مطالعات فرهنگی رسانه‌ها) با سخنرانی پروفسور استوارت هوور و پروفسور اندرو گستافسون از آمریکا به پایان رسید. هوور بر موضوع دین در عصر دیجیتال اشاره داشت و چالش‌های ادیان در مواجهه با رسانه‌های نوین را بررسی کرد. گستافسون، اهمیت اخلاق و کرامت انسانی در مواجه با رسانه‌های مدرن را یادآور شد و به چالش‌های دولت های آمریکا و چین در این حوزه اشاره کرد.