مستندات کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی
با تأکید بر Chat gpt

مستندات تصویری کنفرانس هوش مصنوعی

کنفرانس «هوش مصنوعی، ابزارهای هوش مصنوعی مولد با تمرکز بر(ChatGPT) » رویدادی یک روزه است که در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲ با حضور سخنرانان بینالمللی و ایرانی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. اهمیت هوش مصنوعی در این واقعیت نهفته است که هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که بر بسیاری از جنبه های زندگی ما، از مراقبت های بهداشتی گرفته تا اشتغال تأثیر بگذارد و برای جامعه جهانی این مطلب حائز اهمیت است که توسعه و استقرار هوش مصنوعی بر اساس اصول اخلاقی هدایت شود و علاوه بر کاربردها و مواردی که سبب پیشرفت جوامع بشری است، پیامدهای توسعه آن مثبت باشد. در این کنفرانس یک روزه تلاش می کنیم تا علاوه بر موارد فنی و کاربردهای ChatGPT وجوه اخلاقی و انسانی آنرا مد نظر قرار دهیم.

محورهای این رویداد شامل:

– مقدمات فنی ابزارهای هوش مصنوعی مولد،

کاربرد ChatGPT  در صنعت، پزشکی، آموزش و پژوهش

چشم انداز انسانی ChatGPT

موضوعات مطرح شده در این کنفرانس بدین شرح است:
۱_مقدمات فنی ابزارهای هوش مصنوعی مولد و کاربردها
۲_ کاربرد ChatGPT در صنعت
۳_ کاربرد ChatGPT در پزشکی
۴_ کاربرد ChatGPT در آموزش
۵_ چشم انداز‌های جدید برای هوش مصنوعی قوی با توجه به ChatGPT
۶_ اخلاق پژوهش و ChatGPT
۷_ حریم خصوصی
۸_ هوش برتر و چشم انداز آینده بشر
سخنرانان این کنفرانس:

 Marcelo Milrad مارسلو میلراد از دانشگاه لنیوس سوئد

Utku Kose اتکو کوزه از دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه

 Omid Fatahi امید فتاحی دانشگاه جیکوبز آلمان

Mahdiyeh Soleimani مهدیه سلیمانی دانشگاه صنعتی شریف

Hossein Rabbani حسین ربانی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Mahdi Kafaei مهدی کفایی دانشگاه صنعتی شاهرود

Alireza Kazemi علیرض کاظمی از پژوهشگاه آی پی ام

Haleh Asgarinia هاله عسگری نیا از دانشگاه توئینته هلند

 S.Hassan Hosseiniسید حسن حسینی از دانشگاه صنعتی شریف

مسئول این رویداد، دکتر سید حسن حسینی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف است‌.