مستندات کارگاه فلسفه رسانه

دکتر سید حسن حسینی، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، در زمان تصدی ریاست دانشگاه صدا و سیما در سال ۱۳۸۶، مجوز وزارت علوم برای تأسیس رشته فلسفه رسانه در ایران را دریافت کردند. ایشان رویدادهای مختلفی به منظور شناساندن این رشته در ایران به مخاطبان انجام دادند که شامل نوشتن مقاله، کتاب، برگزاری همایش، سمینار و کارگاه بوده است. اولین رویداد در این حوزه در آذرماه و با حضور اساتید ایرانی در این حوزه برگزار شد. سخنرانان این رویداد: دکتر سید حسن حسینی، دکتر اصغر فهیمی فر، دکتر سعیدرضا عاملی، دکتر حسین کاجی، دکتر مهدی رحیمیان.
فیلم سخنرانی دکتر سید حسن حسینی با عنوان "فلسفه رسانه چیست؟" را می توانید مشاهده کنید.